Albinele melifere condiţionează fecundarea şi, deci însăşi legarea fructelor şi formarea seminţelor pentru mii de specii de plante, arbori şi arbuşti care produc seminţe şi fructe pentru oameni, păsări, insecte şi animale. Precizările de mai jos au menirea să ajute practicienii să înţeleagă mai bine baza biologică a acţiunii albinelor melifere asupra polenizării plantelor entomofile.